Úvodní strana

Provozujeme a budujeme

lokální distribuční soustavy (LDS) pro distribuci elektrické energie v obytných zónách i v průmyslových areálech.

Přečtěte si o nás více >

Distribuční síť

Budování a provoz lokálních distribučních soustav upravuje zákon 458/2000 Sb. Investorem je vždy distributor, odběratelé elektrické energie jsou k soustavě připojeni na základě smlouvy o připojení. Odběratelům elektrické energie přináší připojení k lokální distribuční soustavě společnosti Lumius Distribuce, spol. s r.o.  na rozdíl od regionálních distributorů několik výhod. Společnost reaguje pružně na individuální požadavky odběratelů, je schopna realizovat různé varianty technických řešení a dosahuje i nižších investičních nákladů u srovnatelných řešení oproti regionálním distributorům.

Přečtěte si o nás více >

Odkazy

Lumius, spol. s r.o.

Dodávky elektřiny a plynu velkoodběratelům na území České republiky.

www.lumius.cz

Lumius Slovakia, s. r. o.

Dodávky elektřiny a plynu velkoodběratelům na území Slovenské republiky.

www.lumius.sk

H - therma, a.s.

Společnost zabývající se výrobou i rozvodem tepla a výrobou elektřiny z KGJ.

www.h-therma.cz

Nadační fond Lumius

Nadační fond na podporu handicapovaných osob a projektů pro seniory.

www.nadacelumius.cz

Svět plný energie

Elektronická verze magazínu vydávaného společností Lumius, spol. s r.o.

www.svetplnyenergie.cz