Úvodní strana

Provozujeme a budujeme

lokální distribuční soustavy (LDS) pro distribuci elektrické energie v obytných zónách i v průmyslových areálech.

Přečtěte si o nás více >

Distribuční síť

Budování a provoz lokálních distribučních soustav upravuje zákon 458/2000 Sb. Investorem je vždy distributor, odběratelé elektrické energie jsou k soustavě připojeni na základě smlouvy o připojení. Odběratelům elektrické energie přináší připojení k lokální distribuční soustavě společnosti ENERGO Distribuce s.r.o. na rozdíl od regionálních distributorů několik výhod. Společnost reaguje pružně na individuální požadavky odběratelů, je schopna realizovat různé varianty technických řešení a dosahuje i nižších investičních nákladů u srovnatelných řešení oproti regionálním distributorům.

Přečtěte si o nás více >

Odkazy

Energetický regulační úřad

Regulace cen v energetice, podpora OZE a KVET a další činnosti vyplývající z energetického zákona.

www.eru.cz

OTE, a.s.

Operátor trhu na území ČR, správa veřejného rejstříku obchodování s emisními povolenkami.

www.ote-cr.cz

ČEPS, a.s.

Výhradní provozovatel přenosové soustavy na území České republiky (elektrická vedení 400 kV a 220 kV).

www.ceps.cz

Power Exchange Central Europe (PXE)

Burzovní platforma pro obchod s elektrickou energií s místem dodání v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku.

 

www.pxe.cz

The European Energy Exchange (EEX)

EEX je součástí skupiny EEX Group, která hraje rozhodující roli v evropském obchodování s energiemi.

www.eex.com